Koncern

Instalacje dozowania dodatków uszlachetniających

System podawania granulatów

W recepturach mas bitumicznych dodatki uszlachetniające mogą zostać dodane do lepiszcza lub do mieszanek bitumicznych i tym samym mogą zoptymalizować właściwości gotowego produktu. Dodatki uszlachetniające to między innymi granulaty, włókna, woski lub dodatki płynne. Paleta produktów TELTOMAT zawiera wszystkie powszechnie znane urządzenia dozujące za pomocą których możliwe jest własciwe i ekonomiczne podawanie tych dodatków do produkcji.

Ręczne urządzenie dozujące

  • Podwójna klapa wahadłowa do dodawania worka bezpośrednio przy mieszalniku
  • Napełnianie mieszalnika dźwigiem poprzez zsyp. Załadunek dźwigu następuje ręcznie

Dozowanie płynnych dodatków uszlachetniających

Urządzenia do dozowania granulatu

  • pomiar objętościowy kontrolowany za pomocą przepłwomierzy
  • pomiar wagowy

Dozowanie granulatu może następować z big- baga, zbiornika lub też z silosu.

Stanowisko podwójnego big-bagaDozowanie płynnego dodatku uszlachetniającego