Koncern

Palniki

Palnik wielopaliwowy BKS

Palniki współpracują z bębnem suszącymi i należą do głównych podzespołów wytwórni mas bitumicznych TELTOMAT. Do naszej palety należą palniki na olej lekki i ciężki, na gaz płynny i ziemny oraz palniki wielofunkcyjne na pył węglowy o zakresie wydajności pomiędzy 3 MW a 24 MW. Oferowane palniki jednopaliwowe lub kombinowane gwarantują optymalne rozwiązanie dla wszystkich wymagań klienta.

Szczególnie zastosowanie palników na pył węglowy umożliwia znaczne obniżenie kosztów. Użyty w naszych urządzeniach palnik BKS (pył węgla brunatnego) pracuje z wyłączaniem płomienia podtrzymującego we wszystkich zakresach wydajności co prowadzi do dalszej oszczędności kosztów.

W naszych instalacjach bębnów równoległych oferujemy palniki pracujące zarówno na zasadzie współprądu jak i przeciwprądu z wytwornicą gorących spalin. Palnik w bębnach równoległych działajacych na zasadzie współprądowej poprzez użycie naszego systemu recyrkulacji spalin można osiągnąć bardzo niskie wartości emisji spalin.

palnik HELmufla recyrkulacyjna