Koncern

Systemy recyklingu

Dodatki z recyklingu

Co roku podczas czynności konserwacyjnych powstają ogromne ilości destruktu asfaltowego. Jednakże duża część tych ilości może zostać w prosty sposób ponownie wykorzystana. Dzięki zastosowaniu różnych systemów recyklingu stare materiały budowlane mogą zostać dołączone do procesu mieszania.

System recyklingu na zimno TRC 40

W przypadku systemu recyklingu na zimno TRC 40 zimny destrukt asfaltowy tzn. bez wcześniejszego ogrzania zostaje dodany do gorącej mieszanki. Ilość dodawanego destruktu podczas metody na zimno wynosi od 10 do 40% i jest uzależnione od czynników takich jak wilgotność, wydajność urządzenia i receptura.

  • dodatek destruktu asfaltowego bezpośrednio do mieszalnika
  • dodatek destruktu asfaltowego do elewatora gorącego kruszywa
  • dodatek destruktu asfaltowego do bębna suszarki

 

System recyklingu na gorąco TRC 60

System dozowania destruktu asfaltowego na gorąco TRC 60 poprzez zastosowanie równoległego bębna umożliwia dodawanie do 60 %. destruktu asfaltowego W tym procesie granulat asfaltowy zostaje ogrzany maksymalnie do temperatury 130°C.

 

System recyklingu na gorąco metodą przeciwprądową

Instalacja bębnów równoległych w metodzie przeciwprądu.W przypadku tego systemu zastosowany jest równoległy bęben, który ogrzewa destrukt metodą przeciwprądu. Granulat może zostać ogrzany do ok. 170 °C. Systemu dozowania destruktu na gorąco metodą przeciwprądu pozwala dodawać do 80 % destruktu asfaltowego.