Koncern

teltronik CS21-TB Enterprise

Przystosowany do systemu z 2-mieszalnikami

Połączony do scentralizowanego przyjmowania wniosków

Obszerne analizy statystyczne dla dowolnego okresu

Kopia zapasowa danych / eksport do pamięci USB

Zdalna konserwacja