Koncern

teltronik Sterowanie dla żwirowni i kamieniołomów

Systemy sterowania dla żwirowni i kamieniołomów: elastyczne, innowacyjne, niezależne

System sterowania Teltronik dla żwirowni i kamieniołomów to elastyczne sterowanie procesem produkcji i załadunku żwiru i kamieniołomów różnej wielkości. Niezależnie od producenta instalacji, stanowią one optymalną podstawę do osiągnięcia najwyższej jakości w produkcji i załadunku poszczególnych frakcji do certyfikowanej mieszanki.

Elastyczność modułowego systemu sterowania pozwala na szeroką późniejszą jego rozbudowę od małego pojedynczego rozwiązania do złożonej instalacji z obszernym nagromadzeniem i anlizą danych systemowych i produkcyjnych. Sterowanie może być optymalnie dostosowany do wszystkich wymagań dzięki czemu jest oszczędne.

Następujące kluczowe dane systemów sterowania Teltronik w celu zapewnienia efektywności, niezawodności i łatwości użytkowania:

 • Konsekwentnie oparty na systemie Windows
 • W pełni automatyczne sterowanie produkcją
 • Automatyczne sterowanie załadunkiem pojazdów i pociągów
 • Wizualizacja procesu, w tym możliwość obsługi całego systemu
 • Rozbudowane zarządzanie danymi podstawowymi dla np. surowcami, receptami, produktami, magazynami, klientami, spedytorami, pojazdami i wagonami
 • Kompleksowe zarządzanie zamówieniami i sterowanie załadunkiem pojazdów i pociągów
 • Tworzenie dowodów dostawy obejmująca obowiązek kalibracji taśmociągów, platform i wag
 • Obszerne statystyki instalacji i produkcji na bazie SQL
 • Jednoczesna praca na kilku stanowiskach, ewentualnie z różnymi profilami zadań
 • Możliwość łączenia z systemami wyższego poziomu ERP
 • Zdalna obsługa przez internet
 • Szeroki zakres usług serwisowych

Porozmawiaj z nami. Znajdziemy dla Ciebie odpowiednie rozwiązanie!