Koncern

Modernizacje

TELTOMAT RETROFIT 160, Polska

Teltomat ma bogate doświadczenie w modernizacjach wytworni mas bitumicznych. Z powodzeniem modernizuje produkty Teltomat jak i systemy innych producentów. W zależności od zakresu modernizacji można zwięszyć wydajność wytwórni, dostosować ją do aktualnych przepisów, zmniejszyć koszty produkcji oraz dostosować do aktualnych wymagań jakościowych.

Na życzenie modernizacja może być również przeprowadzana w kilku etapach. W zależności od życzenia Klienta zabudowane komponenty mogą zostać wymienione lub też można dodatkowo zainstalować dodatkowe podzespoły (np. dozowanie dodatków uszlachetniających czy systemy recyklingu).Modernizacja wytwórni mas bitumicznych jest tańszą alternatywą w stosunku do zakupu nowej instalacji.

TELTOMAT RETROFIT 100, CzarnogóraTELTOMAT RETROFIT 100, Madagaskar