Koncern

TELTOMAT BASIC (Podstawowy) 80 - 200 t/h

Solidna technologia wynikająca z ponad 50 lat doświadczeń rozwoju i produkcji wytwórnie mas bitumicznych. Solidna seria oferująca na bazie standardowych komponentów i rozwiązań technicznych bardzo dobry poziom cenowy i wydajnościowy. Systemy te są oferowane w "wersji solo" z bezpośrednim załadunkiem oraz z systemem magazynowania gotowych mieszanek asfaltowych. Wszystkie podzesoły wytwórni w tym system sterowania umożliwiają wytwarzanie produktów wysokiej jakości mieszanek bitumicznych.

TELTOMAT BASIC SOLO 200, IrakTELTOMAT BASIC 120, RosjaTELTOMAT BASIC 200, Irak

Możliwe konfiguracje wytwórni:

 • Dozowanie wstępne
 • System suszenia kruszyw
 • Składowanie i transport wypełniaczy
 • Elewator gorącego kruszywa
 • 4-5 pokładowe przesiewacze
 • 25 do 50 t zasobniki gorących kruszyw
 • 1 do 3 ton Mieszalniki
 • Magazynowanie bitumu
 • Silosy masy gotowej do 100 t
 • Uszlachetniacze
 • System sterowania wytwórnią