Koncern

TELTOMAT PROFESSIONAL 200 - 400 t/h

TELTOMAT PROF. 240, Niemci

Bardzo nowoczesne o dużych wydajnościach produkcyjnych wytwórne mas bitumicznych, które są dostosowane do życzeń klientów.Teltomat PROFESSIONAL jest między innymi przewidziany do zabudowy równoległego bębna do systemów recyklingu na gorąco. Takie rozwiązanie umożliwia stosowanie recyklingu na gorąco w połączeniu z konwencjonalnym bezpośrednio dodawaniem destruktu do mieszalnika.

Teltomat PROFESSIONAL spełnia europejskich wymogi ochrony środowiska oraz ciągle rosnące oczekiwania w zakresie oszczędności energii i surowców.

 

 

TELTOMAT PROFESSIONAL 240, NiemciTELTOMAT PROFESSIONAL 240, Niemci

Możliwe konfiuracje wytwórni:

 • Dozowanie wstępne
 • System suszenia kruszyw
 • System odpylania
 • Składowanie i transport wypełniaczy
 • Elewator gorącego kruszywa
 • 5 - 7 pokładowe przesiewacze
 • 2 do 5 ton Mieszalniki
 • Silosy masy gotowej do 1000 t
 • Systemy recyklingu na zimno
 • Systemy recyklingu na gorąco współ i przeciwprądowe
 • Produkcja asfaltu lanego wraz z magazynowaniem
 • System podawania dodatków uszlachetniających
 • Systemowe odprowadzanie pyłów
 • System magazynowania i podawania bitumu
 • Mieszanki mineralno asfaltowe o obniżonej temperaturze, asfalty spienione
 • Częściowa lub pełna zabudowa wytwórni
 • Windy dla personelu
 • System sterowania wytwórnią