Recycling i usuwanie odpadów

Sieć pełna energii – ponieważ stawiamy na oszczędność zasobów

Mobilne urządzenia, krótkie drogi transportu, zastępowanie materiałów budowlanych surowcami wtórnymi – pod pojęciem ekologicznego gospodarowania uważamy to, co mówimy. Ekonomiczne wykorzystanie i oszczędność źródeł energii i surowców oraz efektywność dla inwestora i odpowiedzialne obchodzenie się z naszym środowiskiem.

Przedsiębiorstwa

GP Papenburg Entsorgung Ost GmbH
Farsleben | Roitzsch | Schackensleben

Noris Entsorgung GmbH
Hannover

REHa GmbH
Hannover