Metryczka

Oferent strony internetowej

GP Günter Papenburg AG

Anderter Straße 99 c

DE-30559 - Hannover

+49 511 228899-0

+49 511 228899-393

Zarząd: Günter Papenburg, Karin Hardekopf, Angela Papenburg, Klaus Papenburg
Przewodniczący rady nadzorczej: Gerhard Roggemann

Rejestr handlowy: Amtsgericht Hannover, B 59068
Numer identyfikacji podatkowej: DE 139645446

Następujące dane wymagane są zgodnie z prawem niemieckim

Wskazówki prawne

Treści

Celem jest opublikowanie na tych stronach internetowych aktualnych, przydatnych i poprawnych pod względem merytorycznym treści. Mimo to nie przejmujemy gwarancji za aktualizację, prawidłowość, kompletność lub jakość udostępnionych informacji.

Roszczenia z tytułu odpowiedzialności względem GP Günter Papenburg AG, spowodowane w wyniku wykorzystania lub też nie wykorzystania oferowanych informacji bądź w wyniku wykorzystania błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile po stronie GP Günter Papenburg AG nie zostanie wykazane umyślne lub rażąco niedbałe zawinienie.

Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. GP Günter Papenburg AG zastrzega sobie wyraźnie zmianę, uzupełnienie, skasowanie części stron lub całej oferty bez osobnej zapowiedzi lub też częściowe lub ostateczne zawieszenie publikacji.

Wymienione linki zewnętrzne prowadzą do treści obcych oferentów. Za te treści odpowiedzialny jest jedynie dany oferent. Jeżeli GP Günter Papenburg AG staną się wiadome przypadki naruszenia prawa, to linki te zostaną usunięte.

Ochrona danych

GP Günter Papenburg AG przestrzega przepisów dotyczących ochrony danych i traktuje dane osobowe jako ściśle poufne i nie przekazuje ich dalej do osób trzecich.

O ile w ramach oferty internetowej będzie istniała możliwość wprowadzania danych osobowych (adresy e-mail, nazwiska, adresy), to ujawnienie tych danych ze strony użytkownika nastąpi w sposób wyraźnie dobrowolny.

My gromadzimy przy tym tylko takie dane, które konieczne są do podjęcia lub do realizacji stosunków handlowych. Na życzenie poinformujemy Państwa, jakie dane o Państwu zostały przez nas zapisane.

Skuteczność prawna

Tą metryczkę traktować należy jako część oferty internetowej, z której odesłano na tą stronę. O ile części lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie odpowiadają, nie będą odpowiadać lub też nie odpowiadają całkowicie obowiązującemu stanowi prawnemu, to pozostałe części dokumentu w swojej treści i ważności pozostają nienaruszone.