Koncern

Beton towarowy

W środkowych Niemczech powstała w roku 2007, poprzez połączenie dziesięciu wytwórni betonu towarowego i dwóch wytwórni elementów prefabrykowanych, wytwórnia betonu GP Betonwerke Ost GmbH. Zaopatrujemy 1.200 klientów własnymi samochodowymi mieszarkami betonu naszego przedsiębiorstwa i pięcioma pompami do mieszanek betonowych. Ważnymi projektami referencyjnymi są przykładowo zakłady naprawcze ICE w Lipsku, Wertheim-Areal na Leipziger Platz w Berlinie i Speicherstadt w Poczdamie. Najsurowsze zarządzanie jakością dla betonu towarowego i betonowych elementów półobrobionych jest na rynku betonu towarowego, o który toczy się ciężka walka, tak samo ważne, jak wykwalifikowani, kompetentni i zmotywowani pracownicy. To samo obowiązuje dla wytwórni betonu GP Papenburg Betonwerke Nord GmbH, który główny punkt swojej działalności ma w rejonie Hannoveru. Również tu beton towarowy produkuje się dla wszystkich standardowych zastosowań oraz na specjalne życzenie klienta.

Państwa partner w zakresie betonu towarowego

GP Betonwerke Ost GmbH
Pompy do betonu | Specjalne materiały budowlane | Beton towarowy

GP Papenburg Betonwerke Nord GmbH
Pompy do betonu | Specjalne materiały budowlane | Beton towarowy