Koncern

Elementy prefabrykowane

Obok naszych podstawowych kompetencji w konstruktywnym budownictwie przemysłowym i gospodarczym projektujemy oprócz tego nasze elementy betonowe prefabrykowane dla budownictwa komunalnego, obiektów sportowych, budowniczych budynków firmowych i budynków specjalnych.

Wykonanie rozwiązania z żelbetowych elementów prefabrykowanych gwarantuje funkcjonalną konstrukcję o wysokiej dokładności wymiarowej i z wysokim standardem jakościowym oraz z krótkim całkowitym czasem ukończenia. Produkcja elementów prefabrykowanych oraz własna zakładowa kontrola produkcji nadzorowane są odpowiednio do DIN 1045 i DIN EN 206, a zgodność elementów prefabrykowanych potwierdzona zostaje certyfikatem zgodności. Montaż następuje pod naszym kierownictwem projektowym, przy czym zajmujemy się koordynacją przebiegu montażu i jesteśmy partnerem do rozmów na miejscu.

Państwa partner w zakresie elementów prefabrykowanych

GP Papenburg Betonfertigteilwerk GmbH
Części sufitowe | Części ścienne | Części prętowe | Specjalne elementy konstrukcyjne