Koncern

Budownictwo inżynieryjne

Mosty są świadectwem wysokojakościowego kunsztu inżynieryjnego i centralnym punktem nowoczesnej infrastruktury. Obok imponujących żelbetowych budowli wysokościowych i budowli z betonu sprężonego, jak przykładowo parkingi wielopoziomowe i garaże podziemne, mosty stanowią główny punkt w tym zakresie naszych prac.

Nasze projekty budowlane w zakresie budownictwa inżynieryjnego w formie budowli mostowych, korytowych i przepustowych, wiaduktów kolejowych, zbiorników do przechwytywania szczytu fali powodziowej, śluz i jazów obejmują cały obszar Niemiec. W zakresie budownictwa przemysłowego dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w budowie elektrowni i spalarni odpadów. Posiadamy prekwalifikacje dla budowli inżynieryjnych Deutsche Bahn AG.

Oferujemy:

  • wysokowykwalifikowane usługi konstrukcyjne i planistyczne
  • doskonałe własne zasoby technologiczne
  • wykonanie budowy z kompetentną obsługą inżynierów
Państwa partner w zakresie budownictwa inżynieryjnego na terenie całych Niemiec

GP Ingenieurbau GmbH
Budowa mostów | Budownictwo przemysłowe | Budownictwo inżynieryjne | Budowa elektrowni | Budownictwo wodne