Koncern

Recycling i usuwanie odpadów

Sieć pełna energii – ponieważ stawiamy na ochronę zasobów

Mobilne urządzenia, krótkie drogi transportu, zastępowanie materiałów budowlanych surowcami wtórnymi – pod pojęciem ekologicznego gospodarowania uważamy to, co mówimy. Ekonomiczne wykorzystanie i ochrona źródeł energii i surowców oraz efektywność dla inwestora i odpowiedzialne obchodzenie się z naszym środowiskiem.