Koncern

Recycling materiałów budowlanych

Nasze przedsiębiorstwa usuwania odpadów stanowią połączoną sieć w zakresie usuwania odpadów budowlanych i po rozbiórkach oraz innych odpadów gospodarczych. Z odpadów gospodarczych produkujemy w naszej lokalizacji w Hannoverze co roku do 40.000 ton paliw zastępczych, które stosowane są w przemyśle cementowym oraz w elektrowniach. Oprócz tego nasze zakłady użyteczności publicznej dbają o klasyczne sortowanie, wykwalifikowane usuwanie odpadów oraz obszerny odzysk surowców.

Gruntowny recycling, przy dużej ilości materiałów, osiąga maksymalny możliwy wskaźnik odzysku i przy tym przyczynia się do redukcji emisji CO2.

W lokalizacji w Salzgitter rozdzielane jest co roku do 200.000 ton odpadów według wartości opałowej i surowców wtórnych na różne strumienie materiałowe i doprowadzane do optymalnych materiałowych i energetycznych dróg wykorzystania. Dzięki różnorodnej technice urządzeń na najnowszym poziomie gwarantujemy naszym klientom elastyczne usuwanie ich odpadów.

Przetwarzamy i usuwamy odpady mineralne każdego rodzaju zgodnie z prawem. Zespół naukowców, inżynierów i techników projektuje innowacyjne metody obróbkowe – również dla wysokich wymagań związanych z usuwaniem odpadów lub nietypowymi właściwościami odpadów.

Państwa partner w recyclingu materiałów budowlanych