Koncern

Surowce wtórne

Oszczędność surowców, recycling i rekultywacja są dla nas bardzo ważne, ponieważ odpady są surowcami wtórnymi. Surowce wtórne zawarte w rozbiórkach i odpadach budowlanych zostają w grupie przedsiębiorstw GP Günter Papenburg w dużej części ponownie wykorzystane i dalej przetworzone. W ten sposób chronimy naturę i środowisko. Najnowocześniejsze urządzenia i kompetentni pracownicy stwarzają podstawy do ekonomicznego gospodarowania, które ukierunkowane jest w sposób daleko idący na ochronę źródeł surowców i energii.