Koncern

Surowce

Sieć pełna energii – ponieważ stawiamy na przyrodę.

Najlepsze pomysły, najbardziej perfekcyjne konstrukcje, najbardziej cenne materiały budowlane. Kto inny może zaoferować to, co udostępnia nam od dawna przyroda?

W naszych własnych zasobach surowcowych wydobywamy wysokogatunkowy piasek, żwir, grys, tłuczeń oraz glinę. Nasze naturalne, zapewniające jakość zasoby są tym, co u nas jako oferenta systemowego obejmuje wszystkie kompetencje związane z budową: Stanowią one nieodzowne założenie do produkcji materiałów budowlanych, budownictwa lądowego naziemnego, inżynieryjnego oraz infrastruktury. Szeroka paleta produktów i jakość materiału naszych zakładów umożliwiają ich użycie we wszystkich działach przemysłu budowlanego.

Jednakże obok wszystkich aspektów ekonomicznych, na pierwszy plan wysuwa się u nas inna myśl: żeby sensownie móc wykorzystać przyrodę. Oznacza to, że po eksploatacji przywracamy krajobraz znów do naturalnego stanu, a dla przyszłych pokoleń zachowujemy ekologiczną wartość przyrody.