Koncern

Żwiry, piaski, ziemie, iły

W naszych własnych zasobach surowcowych wydobywamy wysokogatunkowy piasek, żwir, grys, tłuczeń oraz glinę. Szeroka paleta produktów i jakość materiału naszych zakładów umożliwiają ich użycie we wszystkich działach przemysłu budowlanego:

Przykładowo żwir i piasek stanowią kruszywo w przemyśle betonowym, zaprawowym i cementowym oraz oferują różnorodne możliwości użycia w budownictwie ziemnym i podziemnym, budowie ogrodów i krajobrazu. Występowanie własnych żwirów i piasków stosowane jest w naszych zakładach betonu towarowego i wyrobu prefabrykowanych elementów betonowych do produkcji wysokogatunkowych materiałów budowlanych.

Grys i tłuczeń jako kruszywa mineralne łamane, z powodu swojej łamliwości nadają się do optymalnego zagęszczenia podczas wbudowywania i tym samym dbają o wysoką stateczność. W naszych zakładach mieszania asfaltu i na naszych budowach stawiamy oczywiście na wysoką jakość naszego własnego materiału.

W przypadku nadkładu, powstałego podczas przygotowywania naszych powierzchni do eksploatacji żwiru lub podczas rozszerzania żwirowni, stosujemy grunt macierzysty jako najwyższą, a równocześnie najbardziej żyzną warstwę gruntu. Obok swoich głównych składników mineralnych zawiera ona humus i mikroorganizmy i jest ona zachowana przez nas w stanie nadającym się do użytkowania oraz zabezpieczona przed zniszczeniem.

Glina stanowi najważniejszą podstawę do rozwoju i produkcji produktów ceramicznych i stosowana jest jako mineralny materiał uszczelniający w przemyśle budowlanym. Dysponujemy własnymi hałdami gliny z typowymi glinami środkowoniemieckimi. Wydobywanie odbywa się za pomocą nowoczesnej techniki, gwarantującej sprawną i jakościową dostawę z kontrolowanych hałdowanych zasobów.

Państwa dostawca surowców
Występowanie